งานของเรา

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 32 ทวิ ซึ่งระบุให้เจ้าของอาคารมีหน้าที่ต้อง   จัดหาผู้ตรวจสอบเพื่อทำการ ตรวจสอบสภาพอาคาร ทางด้านความมั่นคงแข็งแรงและระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร รวมทั้งระบบป้องกัน  และระวังอัคคีภัย เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่ มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ สอยอาคารต้องทำการตรวจครั้ งแรกให้แล้วเสร็จและรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ภายในระยะเวลา 2 ปี        นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 ) เป็นผลให้อาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบ   ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนกับสำนักงานควบคุมและตรวจสอบอาคาร  กรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยจัดให้มีการตรวจสอบใหญ่ 1 ครั้ง ก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2550   หลังจากวันที่  29  ธันวาคม 2550 ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยวิธีการตรวจสอบในแต่ละปีนั้นๆ

Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.

more detail >>


Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.

more detail >>

Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.

more detail >>

Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.

more detail >>

Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.

more detail >>

Lorem ipsum dolor sit amet, pri et feugiat consulatu. Eu per ceteros platonem. Ea dictas legendos ius. At adhuc solum has. Nec at harum euripidis, habeo elitr patrioque ne mel. Mei probo oportere posidonium in, has ei everti volutpat consequat.

more detail >>

Powered by MakeWebEasy.com